Workout Anytime - Milton
  Milton, GA
Workout Anytime - Milton
# 2 of 2
480 Miles / Bike

Challenge Totals

Riders 33
# Bikes 3
Miles 1,441
Miles / Bike 480
Calories 50,752
Calories / Bike 16,917
Score 850,690
Guest Miles 412
Rank
Rider
Miles
1
  30-39
261
2
  60-69
223
3
  50-59
194
4
  40-49
66
5
  40-49
51
6
  40-49
39
6
  60-69
39
8
  40-49
29
9
  30-39
17
10
  Under 20
14
11
  40-49
13
12
  40-49
9
12
  Under 20
9
14
  40-49
8
14
  Under 20
8
14
  Under 20
8
17
  30-39
6
17
  40-49
6
19
  40-49
5
19
  40-49
5
19
  60-69
5
22
  Under 20
4
23
  20-29
3
24
  40-49
2
24
  50-59
2
24
  Under 20
2
27
  Under 20
1
27
  30-39
1
27
  40-49
1
30
  50-59
0
30
  Under 20
0
30
  Under 20
0
30
  Under 20
0
1 to 33 of 33