Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 23 of 970
5,520 Miles

Challenge Totals

Riders 3
Miles 5,520
Calories 226,141
Score 25,090
Rank
Rider
Miles
1
  60-69
5,186
2
  40-49
313
3
  20-29
22
1 to 3 of 3